Simhall

En så stor och avancerad lokal behöver ofta smart styrning.

Med Crestrons styrsystem gör vi det enkelt att justera volymen på de trådlösa mikrofonerna, spela rätt ljud i rätt zon, justera ljuset i relaxavdelningen, undervattensbelysningen, starta bastuaggregat med mer. Och vid stängning kunna trycka på en knapp – ”Stäng badhus”

Säkerhet och driftsäkerhet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till när man installerar ljudanläggningar i en simhall eller annan klormiljö. Dessa miljöer kan ställa höga krav på tekniken eftersom klor och vatten kan skada elektroniken i ljudsystemen.

Här är några av de främsta utmaningarna med teknik i klormiljöer och viktig information om hur man kan förhindra skador och förbättra driftsäkerheten.

  1. Korrosion: Klor och vatten är kända för att orsaka korrosion på elektronisk utrustning, inklusive ljudsystem. Detta kan leda till elektriska problem och störningar i ljudet, samt minska livslängden på utrustningen.
  2. Mätteknik: För att få en exakt mätning av ljudnivåer i en simhall eller annan klormiljö krävs det speciella mätinstrument som är korrosionsresistenta och tål höga fuktighetsnivåer.
  3. Klassificering: Det är viktigt att välja rätt utrustning för ljudanläggningen, både för att uppfylla säkerhetskraven och för att förbättra driftsäkerheten. Utrustning som är klassificerad för användning i klormiljöer är speciellt utformad för att tåla den höga fuktigheten och korrosionen som ofta förekommer i dessa miljöer.
  4. Kabelteknik: Kablarna som används för att ansluta ljudsystemen är också viktiga att ta hänsyn till. De bör vara speciellt utformade för användning i klormiljöer och ha en god korrosionsbeständighet.
  5. Installation: Installationen av ljudsystemen i en simhall eller annan klormiljö bör utföras av erfarna tekniker som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa en driftsäker installation.

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till när man installerar ljudanläggningar i en simhall eller annan klormiljö. Genom att välja rätt utrustning, följa riktlinjer för installation och använda speciella mätinstrument kan man förhindra skador på utrustningen och förbättra driftsäkerheten och produktens livstid och energiförbrukning genom smart styrning.